Bài đăng

Breaths Affiliate Connect

Hình ảnh
Breaths Affiliate Connect      Tham gia Breaths giai đoạn này bạn là những người Frist Breaths đầu tiên được huấn luyện để đi bán kho sản phẩn số trong Marketpalace , và đi giúp đỡ những người trực tiếp của mình để giúp họ đi bán sản phẩm số. Breaths Affiliate      Khi Tham Gia Kiếm Tiền Breaths bạn trở thành những Công Dân Số đầu tiên được học các kỹ năng số, ứng dụng các công nghệ số, công nghệ số Lead Connector có thể thiết kế hàng trăm website và phễu khách hàng, có thể gửi Email cho khách, gửi SMS cho khách, Chat box, quản trị Data khách hàng qua CRM&Pipeline, Media đa kênh, Social Chatbot, Affiliat Marketing, Google Business, chăm sóc đa kênh qua Face Page, Integram…      Mô hình làm Affiliate cũ là bạn nỗ lực đi tiếp thị đường link giới thiệu của mình, bạn còn nỗ lực thì bạn còn có tiền. Với Breaths khi bạn có hàng trăm note thì sẽ có hàng trăm người đi bán hàng cho chính bạn. Bạn sẽ xây dựng cỗ máy kiếm tiền cho bạn thụ động hoàn toàn. Breaths Affiliate Xây Dựng

Breaths Affiliate

Hình ảnh
BREATHS AFFILIATE      Đến với Breaths chính là lúc bản thân bạn bước bào hành trình thay đổi, tiến bộ và mở rộng chuyển đổi số trên Internet. Đã đến lúc bạn cần số hóa câu chuyện của chính mình “ Một Lần Duy Nhất ” trong đời, số hóa câu chuyện của mình, điều gì chân thực nhất, chân thành nhất là điều được xã hội và cộng đồng đón nhận và bạn hãy xây dựng thương hiệu cho chính mình thông qua website cá nhân, chỉ có trang website cá nhân của bạn mới trường tồn.      Breaths Khuyến khích bạn Số Hóa Bản Thân trước khi Số Hóa Doanh Nghiệp , bạn số hóa bản thân là làm cho mọi người biết đến ngôi nhà của chính bạn, trên đó bạn kinh doanh sản phẩm gì bạn chia sẻ, sản phẩm chỉ là vệ tinh, còn chính bạn là Trung Tâm, giống như cách Facebook thành công là nhờ giúp nhiều người số hóa câu chuyện của chính họ trên profile cá nhân.      Kinh doanh là đi kể câu chuyện của chính mình, Các doanh nhân Internet họ không nói về dự án, họ chỉ nói về con người họ, cuộc sống của họ, sự trải nghiệm của